Hình lăng trụ tam giác đều

Hình học không gian.

 

La vie

 
Resource Type
Activity
Tags
hhkg 
Target Group (Age)
19+
Language
English (United States)
 
 
GeoGebra version
5.0
Views
2793
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute