Tranformació gràfica de sinus i cosinus

Translacions, dilatacions i contraccions en sentit vertical i horitzontal de les funcions trigonomètriques.

 

Pep Bujosa

 
Resource Type
Activity
Tags
cosine  funcions  functions  sine  trigonometric-functions  trigonometriques  trigonomètriques 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
909
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute