Quaterna harmònica

Siga r una recta amb dos punts A i B definits en ella. El sentit de A fins a B indica distàncies positives, d(A,B)>0 i d(B,A)<0. La raó simple de tres punts alineats A, B i M és rs(A,B,M)=d(A,M)/d(B,M) La raó simple de tres punts alineats A, B i N és rs(A,B,N)=d(A,N)/d(B,N) La raó doble de quatre punts alineats A,B,M i N és rd(A,B,M,N)=rs(A,B,M)/rs(A,B,N) Quatre punts formen una quaterna harmònica si rd(A,B,M,N)=-1 Podeu estudiar el comportament de les quaternes harmòniques arrossegant els punts grans.

 

Juan Manuel Couchoud Pérez

 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
2465
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute