Αποσβ/μενες-Εξαναγκ. Ταλ/σεις

Ρύθμιση σταθεράς απόσβεσης, συχνότητας διεγέρτη, απόδοσης ενέργειας κατά τον βέλτιστο τρόπο... και άλλα...

 

Dimitris Mirogiannis

 
Resource Type
Activity
Tags
phyiscs  Ταλάντωση  εξαναγκασμένες  ταλάντωση  ταλαντώσεις 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Greek / Ελληνικά‎
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute