Ομαλή κίνηση

Αρχείο εφαρμογής της ομαλής κίνησης. Ομαλή κίνηση σε τρία διαδοχικά χρονικά διαστήματα με διαφορετικές ταχύτητες το καθένα. Το αρχείο αυτό είναι κατάλληλο να δοθεί στους μαθητές να εργαστούν μόνοι τους και να ελέγξουν στο τέλος τη δουλειά τους. Υπάρχει και έκδοσή του κατάλληλη για τον διδάσκοντα, ώστε να μπορεί να εισάγει τις παραμέτρους που θέλει. Δέστε blogs.sch.gr/dimzachari

 

Dimitris Zachariadis

 
Resource Type
Activity
Tags
fisica 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Greek / Ελληνικά‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
1307
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute