Vizualizacija kvadratnog korijana

Koristi klizač za vizualizaciju kvadratnog korijena kao stranice kvadrata. Procijeni vrijednost korijena otkrivajući površinu.

 

Damir Belavić

 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Croatian / Hrvatska‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1839
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute