Construcció dels polígons regulars.

Amb aquest applet pots estudiar la construcció dels polígons regulars amb regla i compàs. En les construccions aproximades l’error relatiu percentual està calcular respecte de la distància entre el punt dibuixat i el punt verdader, comparat amb el costat. Els nombres primers de Fermat tenen la forma 1+2^2^k. Els nombres coneguts són 1+2^2^0=3, 1+2^2^1=5, 1+2^2^2=17, 1+2^2^3=257, 1+2^2^4=65537. Un polígon regular es pot construir amb regla i compàs si la quantitat de costats és una potència de 2 multiplicada per nombres primers de Fermat amb exponent 0 o 1. 3=2^0·3, 4=2^2, 5=2^0·5, 6=2^1·3, 8^2, 10=2^1·5, 12=2^2·3, 15=2^0·3·5, 16=2^4, 17=2^0·17, 20=2^2·5, 24=2^3·3, 30=2^1·3·5, 34=2^1·17...

 

Juan Manuel Couchoud Pérez

 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
2488
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute