متوازی الاضلاع پویا با مقوا

اولين تجربه ي ما در محيط هاي هندسه پويا، با ابزار ساده اي مثل مقوا ممکن خواهد بود. استفاده از دکمه ي قابلمه اي براي اتصالات در نظر گرفته شده است. هم چنين استفاده از نخ يا کش نيز براي بررسي قطرها مناسب به نظر مي رسد. با بريدن و متصل کردن اين مقواها مي توانيد چند شکل هندسي ساده و پويا را به وجود بياوريد. در شکل زير متوازي الاضلاع مقوايي را به مستطيل تبديل کنيد.

 

saeed

 
Resource Type
Activity
Tags
geometry 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
5646
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute