έλλειψη

η έλλειψη [math](c): β^2x^2+α^2y^2=α^2β^2[/math] και μία εφαπτόμενή της Θάσος 12 Απριλίου 2008

 

sonom

 
Resource Type
Activity
Tags
ellipse  ΕΛΛΕΙΨΗ  έλλειψη  αναλυτική  εξίσωση 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Greek / Ελληνικά‎
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
5169
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute