Лемниската на Бернули 1.

Лемнискатата на Бернули като геометрично място от точките, чието произведение на разстоянията им до две дадени точки (наричани фокуси) е постоянно и равно на квадрата на половината на разстоянието между фокусите. The lemniscate of Bernoulli as the locus of points P, such that distance[P,F1] * distance[P,F2] = (distance[F1,F2]/2)^2, where F1, F2 are fixed points called foci.

 

milanofff

 
Resource Type
Activity
Tags
bernoulli  lemniscate 
Target Group (Age)
19+
Language
Bulgarian / български език
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute