Кардиоида 6.

Нека "С" е кривата "Цисоида на Диокъл" с асимптота х=а и рогова точка в началото на координатната система, а Р е точката (4а;0). Геометричното място от петите на перпендикулярите спуснати от точка Р към всички допирателни на цисоидата е кардиоида. Let "C" is the curve "Cissoid of Diocles" with asymptote x=a and the cusp is at the origin. Let P is a point (4a,0). The pedal of a "Cissoid of Diocles" with respect to a point P is the cardioid.

 

milanofff

 
Resource Type
Activity
Tags
cardioid 
Target Group (Age)
19+
Language
Bulgarian / български език
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1322
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute