متوازی الاضلاع پویا

يک متوازي الاضلاع در واقع فارغ از محدوديت هايي است که ما در محيط کاغذ و قلم داريم؛ و آزادي عمل آن بسيار است. با ديدگاه پويا امکان مشاهده ي واقعيت متوازي الاضلاع بيشتر است. يک متوازي الاضلاع پويا ويژگيهاي اصلي متوازي الاضلاع را هم دارد. يعني اقطارش منصفند.

 

saeed

 
Resource Type
Activity
Tags
polygon 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1678
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute