Eksempelanalyse af akroyogastillingen Dråben

FORMÅL: At eksemplificere en balanceanalyse ved brug af min generelle model til udregning af massemidtpunktet af en person (http://tube.geogebra.org/material/show/id/410253) FREMGANGSMETODE: 1) at indsætte et billede 2) at indtaste analyseobjekts samlede masse i alle de lyseblå celler 3) at flytte punkterne BOS1 og BOS2, sådan at understøttelsesfladen BOS ligger oven på personens understøttelsesflade. 4) at flytte alle punkterne, så hvert punkt ligger ca. i den gældende kropsdels massemidtpunkt. (Se bilag 4.2 i min SRP-opgave (huntersibs.com/peter) for hjælp til at skønne hvor hver kropsdels massemidtpunkt ligger. Hvis man har et billede af en person i profil, må man placere punkter for kropsdele, der er spejlede, oven i hinanden) Når alt dette er gjort, markerer det røde kryds hvor massemidtpunktet ligger. Hvis lodlinjen skærer understøttelsesfladen er personen i balance jf. den biomekaniske definition på balance: NOTER: Definitionen på balance, biomekanisk set: Lessøe, BALANCE. Postural kontrol, s. 40: [i]”…Kroppens balance [er] i biomekanisk forstand af-hængig af, at massemidtpunktets vertikale projektion på understøttelsesfladen (lodlinjen) falder inden for grænserne af understøttelsesfladen”. [/i] Husk at det er mest interessant at undersøge en stilling i det plan, hvor der er MINDST sta-bilitet (hvis man ønsker at undersøge stillingens balance). Fx vil en håndstand være mere interes-sant at analysere i sagital-planet, dvs i profil eller fra siden, end i frontal-planet, dvs forfra, da man er meget stabil i frontal-planet, grundet den brede understøttelsesflade (BOS) skabt af ens hænder, der er i ca. skulderbreddes afstand til hinanden. Download min fulde SRP-opgave om akroyoga her: https://dl.dropboxusercontent.com/u/104950803/SRP_Dec_2014_Peter%20Hunter%20Albrektsen.docx Tusind tak til Lene L. og Emil B. for denne smukke demonstrering af stillingen!

 

Peter Hunter Albrektsen

 
Resource Type
Activity
Tags
acro  acrobatics  akrobatik  akroyoga  srp  srp-opgave  yoga 
Target Group (Age)
14 – 19+
Language
Danish / Dansk‎
 
 
GeoGebra version
5.0
Views
1034
Report a problem
 
© 2019 International GeoGebra Institute