جمع اعداد صحیح از طریق بردارها

دبیر گرامی دقت کنید در آموزش می توانید از تکنیک های زیر استفاده نمائید: ح[list=1] [*]دس و اثبات عملیات ذ [/list]هنی

 

user3028

 
Resource Type
Activity
Tags
math 
Target Group (Age)
6 – 10
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
5536
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute