Kružni luk i površina kružnog isečka

Demonstracija zavisnosti dužine kružnog luka i površine isečka od poluprečnika i centralnog ugla. Namenjeno učenicima sedmog razreda

 

Borivoje Stevanović

 
Resource Type
Activity
Tags
arc-length  area  krug  sector 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Serbian / српски‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
11970
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute