ردیابی حرکت پرنده‌ی خشمگین

این کارپوشه فعالیت خوبیست برای مواجهه با یک مدل معادله‌ی درجه دوم و فرصت این را به دانش‌آموز می‌دهد که هدفمند متغیرها را دستکاری بکند و تاثیر آنرا بر شکل نمودار درجه دو ببیند. 1-ایده‌ی این کارپوشه ، مساله تعریف شده و عکس پس‌زمینه را ازاین سایت گرفته‌ام . : http://www.teachmaths-inthinking.co.uk/ 2-این نسخه بزودی کامل خواهد شد

 

Amirmirsaeed

 
Resource Type
Activity
Tags
curve  quadratic 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
1620
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute