Đường tròn

Em hãy khám phá đường tròn bằng cách thay đổi bán kính r trên thanh trượt và di chuyển điểm A trên mặt phẳng tọa độ.

 

nthgiang.spkt

 
Resource Type
Activity
Tags
rings 
Target Group (Age)
19+
Language
Vietnamese / Tiếng Việt‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1035
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute