תנאים לחפיפת משולשים

קביעת גדלים שווים בין משולשים

 

Guy Hed

 
Resource Type
Activity
Tags
congruence  similarity  triangle 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
3491
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute