چرخش یک نقطه روی محیط دایره

در این مثال شما میتوانید ببینید که یک نقطه بصورت انیمیشن روی محیط دایره حرکت دوار خواهد کرد

 

Mohsen Moradian

 
Resource Type
Activity
Tags
circle  on  point  rotate 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
3.2
Views
2107
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute