چرخش یک نقطه روی محیط دایره

در این مثال شما میتوانید ببینید که یک نقطه بصورت انیمیشن روی محیط دایره حرکت دوار خواهد کرد

 

Mohsen Moradian

 
Material Type
Activity
Tags
rotate  point  on  circle 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
3.2
Views
2077
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute