Les arrels d'un nombre complex

Representació gràfica de les arrels n-èsimes d'un nombre complex. Si desplaceu el punt verd, podreu anar veient com es modifica el seu valor en coordenades cartesianes i polars.

 

Jordi Font Gonzàlez

 
Resource Type
Activity
Tags
arrels  complejos  complex  complexes  raices  root  roots 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1563
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute