નિયમિત વર્તુળ ગતિ

સ્લાઈડર" t" ને બદલીને બિંદુ "C" ને નિયમિત વર્તુળ ગતિ કરાવી શકાય છે.

 

Preksha salvi

 
Resource Type
Activity
Tags
preksha 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
English (United States)
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1805
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute