Els poliedres simples i el teorema d’Euler

Aquesta activitat permet investigar els poliedres simples i verificar el teorema de Leonard Eular C+V=A+2. Ofereix els sòlids platònics, tetraedre, cub, octàedre, dodecaedre i icosàedre, les piràmides i prismes de base triangular, quadrada i pentagonal. El sistema de projecció cònica permet girar una càmera orientada a l’origen de coordenades, a dreta, esquerra, dalt i baix. També permet modificar la distància a l’origen i l’angle visual. Per a facilitar a l’alumnat la tasca de comptar les cares, els vèrtexs i les arestes el programa els numera.

 

Juan Manuel Couchoud Pérez

 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.4
Views
6664
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute