Konstrukce T2

Popis konstrukce a konstrukce úlohy: Jsou dány rovnoběžky p, q, jejichž vzdálenost je 3cm a přímka r s nimi různoběžná. Sestrojte rovnostranný trojúhelník PQR o straně délky 5cm tak, aby Pϵp, Qϵq, Rϵr.

 

j.simandlova

 
Resource Type
Activity
Tags
constructions  translace 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Czech / Čeština‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
978
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute