Distribució normal. Distribució gaussiana.

Hi ha molts “applets” de GeoGebra amb la distribució normal. Aquest presenta com a característica especial la interacció de l’usuari. Quan l’usuari modifica el valor de “a”, el punt “a”, el valor “b” o el punt “b” els altres s’actualitzen. També és possible centrar el gràfic en la finestra.

 

Juan Manuel Couchoud Pérez

 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Catalan / Català
 
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute