PITAGORINA TEOREMA (vizuelizacija dokaza 2.)

Pomeranjem klizača iz krajnjeg levog položaja u krajnji desni položaj uočava se jednakost zbira površina dva bela kvadrata nad katetama sa površinom belog kvadrata nad hipotenuzom.

 

Milan Zivanovic

 
Resource Type
Activity
Tags
pythagoras  theorem 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
English (United States)
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
3552
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute