Rozbor R1

Rozbor úlohy: Je dána úsečka SP o délce 5cm, kružnice k(S;2,5cm) a přímka p kolmá na SP, která prochází bodem P. Dále je dán bod M, pro který platí ISMI=3cm a úhel PSM je 30°. . Sestrojte všechny čtverce ABCD tak, aby vrchol A ležel na kružnici k, vrchol C na přímce p a bod M byl středem čtverce ABCD.

 

j.simandlova

 
Resource Type
Activity
Tags
rotace 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Czech / Čeština‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
906
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute