Triangles exteriors i triangles interiors

Construcció de la cúbica de Neuberg, pas a pas: Triangles, punts notables i corbes implícites amb el GeoGebra 4.2. Materials de suport per a la comunicació de David Obrador i Raül Fernández a les V Jornades ACG.

 

David Obrador Sala

 
Target Group (Age)
19+
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
2480
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute