نمودار

لغزنده ها را تغییر دهید تغییرات فراوانی تجمعی را ملاحظه کنید

 

Taraneh Sepahpour

 
Resource Type
Activity
Tags
---- 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
5.0
Views
1369
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute