Prostopadłościan

Prostopadłościan wraz z trzema przekrojami wyznaczonym przez: środki równoległych krawędzi podstaw, przekątne podstaw i przekątne ścian bocznych wraz z odpowiednimi odcinkami i kątami.

 
 
© 2018 International GeoGebra Institute