Escriu els noms dels nombres.

Resulta difícil dedicar molt de temps als noms dels nombres cardinals, sobre tot perquè l’alumnat necessita d’altra persona per a verificar la correcta expressió dels noms. Aquesta activitat d’autocorrecció permet a l’alumnat practicar el temps que considere necessari. En aquesta activitat s’ha de tenir en compte el gènere i el número de les paraules. El que no permet l’activitat és barrejar varietats dialectals.

 

Juan Manuel Couchoud Pérez

 
Resource Type
Activity
Tags
autocorrecció  cardinals  couchoud  dialectal  juanma  natural-numbers  naturals  nombres  noms  varietat 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
3457
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute