Escriu els noms dels nombres.

Resulta difícil dedicar molt de temps als noms dels nombres cardinals, sobre tot perquè l’alumnat necessita d’altra persona per a verificar la correcta expressió dels noms. Aquesta activitat d’autocorrecció permet a l’alumnat practicar el temps que considere necessari. En aquesta activitat s’ha de tenir en compte el gènere i el número de les paraules. El que no permet l’activitat és barrejar varietats dialectals.

 

Juan Manuel Couchoud Pérez

 
Resource Type
Activity
Tags
autocorrecció  cardinals  couchoud  dialectal  juanma  naturals  nombres  noms  varietat 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
3439
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute