Eksponentielle udviklinger - Grafundersøgelse

Undersøg hvad konstanterne [math]a[/math] og [math]b[/math] betyder for grafen for den eksponentielle udvikling [math]y=b·a^x[/math] ved at ændre på skyderne. Hvornår er grafen voksende / konstant / aftagende?

 

kogytla

 
Resource Type
Activity
Tags
dynamisk  eksponentiel  graf  udvikling 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Danish / Dansk‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1493
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute