Jednadžba kružnice -središte i točka kružnice

Učenik treba odrediti jednadžbu nacrtane kružnice.Treba odrediti koordinate središta i točke kružnice , uočiti pravokutni trokut koji je njima određen,te izračunati duljinu hipotenuze.

 

Tatjana Štambuk

 
Resource Type
Activity
Tags
circle  equation  jednadzba  jednadžba  kruznica  kruznice  kružnice 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Croatian / Hrvatska‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
2207
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute