Lineární perspektiva - krychle

Postup: Bodem D_1 proložíme 2 přímky, z nichž jedna je kolmá na základnici (na jejich průsečíku vznikne bod D‘) a druhá prochází dolním distančníkem D_d. Z nově vzniklého bodu D‘ vedeme přímku do hlavního bodu H. Na průsečíku nám vznikne bod D. Stejný postup použijeme k sestrojení bodů B_1, C_1. Bod A_1 se nám zobrazí sám na sebe, neboť leží na základnici. Nyní máme podstavu krychle v lineární perspektivě. Nyní musíme sestrojit úběžníky (U_L - levý, U_P – pravý úběžník), abychom mohli nanést skutečnou výšku krychle. Body A, D a B, C vedeme dvě přímky, které se protínají v jednom bodě U_L na horizontu. Obdobně vedeme přímky body A, B a C, D a ty se nám protnou v bodě U_P. Z bodu A vedeme kolmici na základnici a naneseme na ní velikost strany krychle (tento rozměr se nezkresluje, protože bod A leží na základnici). Vznikne nám bod J, z kterého vedeme přímky do U_L a U_P. Z bodů B a D vedeme kolmice, které nám někde protnout přímky vedoucí z bodu J do úběžníků. Na průsečících nám vzniknou body K a M. Nyní potřebujeme zjistit bod L. Z bodu M vedeme přímku do U_P a z bodu K vedeme přímku do U_L, kde se přímky protnou, vznikne bod L. Nyní jen spojíme body krychle A, B, C, D, J, K, L, M a krychle je hotová.

 

melicmic

 
Resource Type
Activity
Tags
cube  linear  perspective 
Target Group (Age)
19+
Language
Czech / Čeština‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
6283
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute