Квадрат на плъзгаща симетрия

Този аплет демонстрира, че двукратното прилагане на една плъзгаща симетрия е еквивалентно на една транслация, с вектор два пъти по-голям от този на плъзгащата симетрия. Точките, изобразени с отворени кръгчета, са свободни и могат да се местят.

 

Guner Passage

 
Resource Type
Activity
Tags
geometry 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Bulgarian / български език
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
4489
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute