ném xiên-các phương trình

các phương trình trong chuyển động ném xiên

 

phanlean1

 
Resource Type
Activity
Tags
physics  projectile 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
English (United States)
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
2953
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute