Kvadratická funkce - čtení z grafu (rovnice funkce)

Pracovní list pro studenty na procvičování kvadratické funkce. Studenti musí zadat rovnici funkce, jejíž parabola je na obrázku.
 
© 2024 International GeoGebra Institute