اتحاد مکعب مجموع دو جمله:

سلام،من در کلاسم برای آموزش این اتحاد،یک جلسه قبل از بچه ها می خواهم در منزل باچوب یا مقوا مکعبی بسازند وپس از ساختن چندقطعه دیگر به آن اضافه کنندتا مکعب بزرگتری به دست آید وجلسه بعد با خود به کلاس بیاورند تا به نمایش گذاشته شود.وضمناٌاذهان آنها برای یادگیری درس بیشتر آماده شود.

 

ostadkarimabbas

 
Resource Type
Activity
Tags
cube 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
English (United Kingdom)
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
8800
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute