Προσέγγιση κύκλου από πολύγωνα

Είναι αναπαράσταση της μεθόδου της εξάντλησης Ευδόξου - Αρχιμήδη με χρήση της οποίας προσεγγίζεται το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου ακτίνας ρ. Χρησιμοποιούνται εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα ν-γωνα. Εκτός από τη γραφική αναπαράσταση, στο έργο υπολογίζονται τα εμβαδά του εξωτερικού και του εσωτερικού πολυγώνου (προσεγγίσεις), καθώς και η διαφορά τους (σφάλμα).

 

Alkeos Souyoul

 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Greek / Ελληνικά‎
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
2569
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute