Prosta prostopadła / Perpendicular

Animacja przedstawiająca konstrukcję prostej prostopadłej do danej prostej przechodzącej przez leżący poza prostą punkt za pomocą cyrkla i linijki. Animation of the construction perpendicular to the line passing through a point lying outside straight with ruler and compasses.

 

Jerzy Mil

 
Resource Type
Activity
Tags
animacja  animation  construction  konstrukcja  perpendicular  prosta  prostopadla  yuri1969 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Polish / Język polski‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
16939
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute