انتگرال معین

روش محاسبه ی سطح زیر منحنی به کمک نرم افزار جئو جبرا

 

nahid.davarpanah

 
Material Type
Activity
Tags
محاسبه  ی  مساحت  زیر  منحنی 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
3914
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute