زوج یا فرد

بررسی زوج یا فرد بودن تابع به کمک مثال و با نرم افزار جئو جبرا

 

riazisara.com

 
Material Type
Activity
Tags
تابع  زوج  ،  فرد 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
1793
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute