زوج یا فرد

بررسی زوج یا فرد بودن تابع به کمک مثال و با نرم افزار جئو جبرا

 

riazisara.com

 
Resource Type
Activity
Tags
،  تابع  زوج  فرد 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
1813
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute