Jednaki vektori

Tema:
Vektori
Sljedećom ćeš aktivnosti provjeriti jesi li shvatio jednake vektore. Klikom na gumb Novi zadatak iscrtat će se vektor. Tvoj je zadatak u polja za unos unijeti početnu i završnu točko bilo kojeg vektora određenog prikazanim točkama, a koji je jednak iscrtanom vektoru. Za kraj klikni na gumb Provjeri. Aktivnost možeš provjeriti koliko god želiš puta ponovnim klikom na gumb Novi zadatak.