La integració i les àrees negatives

Autor:
Jaume
L'applet calcula l'àrea entre la funció f i l'eix x. Els límits d'integració es poden moure a voluntat. Per tant, podem observar que si la funció està per sota l'eix, l'àrea calculada és negativa, i, si invertim els límits d'integració, l'àrea calculada és negativa.