Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Algebarski izrazi

Algebra nam je važan alat pri postavljanju, rješavanju ili pojednostavnjivanju problema iz različitih područja. U algebri upotrebljavamo slova za nepoznate veličine, takozvane opće brojeve ili varijable ((xyz). Realne brojeve koji predstavljaju poznate veličine nazivamo konstante (123...). Algebarski izraz je matematički izraz napisan s općim brojevima. 3x + 2y - 5x2

Zadane izraze razvrstaj u odgovarajuće stupce:

Algebarskim izrazom zapiši sljedeće izjave:

a) duplo veći broj: 2a  b) za tri veći broj   c) umnožak sva broja d) kvadrat broja    e) zbroj tri broja    f) kvadrat zbroja dva broja g) tri puta manji broj  h) suprotni broj    i) količnik dva broja

Pojednostavni:

3x+5y-7x+8x= -3x+2x+5x+18=

Pojednostavni izraz:

5x(-2y+1)= -x(2x+5)= 2x(-x-y)=

Množenje SVAKI SA SVAKIM

Množenje SVAKI SA SVAKIM

Pomnoži:

(2a+3)(a-2) (-3x+y)(2a-5) (-x+1)(-x+1)

Domaći rad (u svakom zadatku je obavezno riješiti 2 slova, a ostalo po želji)

Domaći rad (u svakom zadatku je obavezno riješiti 2 slova, a ostalo po želji)