Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Az atávolságtartó transzformációk

Egy geometriai transzformáció atávolságtartó akkor és csak akkor, ha bármely két pont atávolsága egyenlő képeik atávolságával. Az elemi geometriában tanult nevezetes egybevágósági transzformációkat vizsgáljuk meg abból a szempontból, hogy atávolságtartók-e.

Tengelyes tükrözés

Az sejthető, hogy nem minden tengelyes tükrözés atávolságtartó. Kérdés: Van-e olyan tengelyes tükrözés, ami atávolságtartó? Ha van akkor melyek azok?

Középpontos tükrözés

Úgy tűnik, hogy bármely középpontos tükrözés atávolságtartó.

Eltolás

Vélhetően igaz, hogy bármely eltolás atávolságtartó.

Pont körüli forgatás

Azt sejthetjük, hogy nem minden pont körüli forgatás atávolságtartó, Kérdés: Van olyan pont körüli forgatás, ami atávolságtartó. Ha igen akkor melyek azok?