Kolmioiden yhdenmuotoisuustehtävä

Puolisuunnikas on nelikulmio, jossa on kaksi yhdensuuntaista sivua. Alla oleva nelikulmio ABCD on puolisuunnikas. Mitkä kuviossa olevat kolmiot ovat yhdenmuotoisia keskenään? Perustele vastauksesi. ( Tarvitset käsitteitä samankohtaiset kulmat, ristikulmat, sekä kolmioiden yhdenmuotoisuuslauseen) Sivun a pituus on 2,5 cm ja sivun b pituus on 7,5 cm sekä janan AE pituus on 1,5 cm. Minkä sivun pituuden pystyt näiden tietojen perusteella ratkaisemaan? Ratkaise pituus.