Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Verloop van irrationale functies

asymptoten:

Verloop:

Niet altijd afleidbaar

Image

Oefening 1

Toon aan dat y=x een SA is van de grafiek van

taakirrationalefunctiesdef.docx