Variacions d'una funció

Creixement i decreixement

Una funció és creixent quan en augmentar la variable independent, x, augmenta la variable dependent, y. Una funció és decreixent quan en augmentar x disminueix y.

Quines creixen i quines decreixen?

Creixement

Quines funcions creixen?

Assenyaleu la vostra resposta aquí

Decreixement

Quines funcions decreixen?

Assenyaleu la vostra resposta aquí

Creixement i decreixement

Creixement i decreixement
Les funcions poden crèixer i decrèixer segons els trams. A continuació indica en quins trams creix o decreix.

Creixement

En quins trams creix la funció? (Pensa que quan definim els trams ens referim a la coordenada x)

Assenyaleu la vostra resposta aquí

Decreixement

En quins trams decreix la funció? (Pensa que quan definim els trams ens referim a la coordenada x)

Assenyaleu la vostra resposta aquí

Màxims i mínims

Una funció té un màxim en un punt quan abans del punt la funció creix i després del punt, decreix. Si parlem en termes no matemàtics, són els pics de les muntanyes que trobem. Una funció té un mínim en un punt quan abans del punt la funció decreix i després del punt, creix. Si parlem en termes no matemàtics, són com les valls de les muntanyes.

Màxims

Digues en quins punts la funció d'abans presenta un màxim. (Recorda que n'hi pot haver més d'un!)

Assenyaleu la vostra resposta aquí

Mínims

Digues en quins punts la funció d'abans presenta un mínim. (Recorda que n'hi pot haver més d'un!)

Assenyaleu la vostra resposta aquí