Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Llei de Newton de la gravitació universal

Construcció que fa un tractament vectorial de la força d'atracció gravitatòria que una massa m1 exerceix sobre una segona massa m2. La massa m2 pot desplaçar-se pel pla.