Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Vinklar vid parallella linjer

Två linjer är parallella. Den tredje skär igenom dem. Då bildas det ett antal vinklar. Ta tag i punkterna A,B,C och flytta runt dem.

vinklar vid parallella linjer

Alla de rosa vinklarna är lika stora. Alla de gröna vinklarna är lika stora.